Vi har skånsk mat från skånska gårdar och småskaliga producenter.

All mat skall innehålla skånska råvaror och ej innehålla onödiga tillsatser.


En del av sortimentet varierar över säsong. Vi vill kunna erbjuda moderna varianter på traditionella matvaror. Vi vill även sprida information om varors ursprung, tillverkning och innehåll samt bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer och kunder.Välkomna till

r ö t t e r